MsSQL Pivot

Pivot to operacja, która pozwala na przekształcenie danych z wierszy w kolumny. Operacja ta jest przydatna, gdy mamy wiele wierszy z danymi i chcemy wyświetlić te dane w formie skonsolidowanej tabeli. Aby wykonać operację pivot, należy użyć klauzuli PIVOT w zapytaniu SQL. Klauzula ta umożliwia grupowanie danych według określonej kolumny, a następnie przekształcenie wartości wierszy w kolumny. Na przykład, jeśli mamy tabelę z danymi dotyczącymi sprzedaży produktów w różnych regionach, możemy wykonać operację pivot, aby wyświetlić sumy sprzedaży dla każdego regionu w oddzielnej kolumnie.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *